Velkommen

Bonnor Advokater, som har møderet for Højesteret, yder uvildig rådgivning til private og virksomheder

 

Advokat Thomas V. Bonnor, som er indehaver af firmaet, har været medindehaver af en landets største forsikringsmæglervirksomheder og har som sådan altid repræsenteret forsikringstageren over for forsikringsselskabet. Dette princip gælder også i advokatfirmaet, som i erstatnings- og forsikringssager kun repræsenterer forsikringstagere.

 

Bonnor Advokater er beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet og Danske Advokater. Vi har tegnet ansvarsforsikring i Codan Forsikring A/S og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

 

Sager afregnes enten efter medgået tid eller som fastprisydelser (f.eks. ejendomshandler). Aftale herom træffes, inden sagsbehandlingen påbegyndes.

 

Fagområder

 

 

 

Bonnor Advokater

 

Øverødvej 5

2840 Holte

Telefon 45 87 17 17

mail@bonnoradvokater.dk

CVR

12 84 59 95